Vision

“Vi möjliggör en studietid att minnas och säkerställer en utbildning att vara stolt över ”

Visionen beskriver vad vi som organisation vill uppnå. En vision behöver inte uppfylla formella krav på realism, tidsbundenhet eller mätbarhet.

Vår vision är tudelad och strävar att både ge våra studenter ett gott liv vid sidan av studierna och samtidigt garantera en bra och givande utbildning.

Last updated