Vilka sitter i kårstyrelsen?

Kårstyrelsen utgörs av kårens Heltidare. För att behålla jämn representation mellan sektionerna har vice ordförande för samhällsvetarsektionen ingen rösträtt, men får agera ställföreträdande om sektionsordförande skulle få förhinder att närvara vid ett möte.

Kårstyrelsens ledamöter byts ut i verksamhetsårsskiftet (1 juli) då nya heltidare tillträder sina uppdrag.

Kårordförande

Leonardo Rhedin

Vice kårordförande

Emma Johansson

Event- och föreningsansvarig

Kim Öst

Utbildningsbevakningsansvarig

Stina Arketeg

Sektionsordförande IT-sektionen

Karl Nilsson

Sektionsordförande Humanistsektionen

Ellen Holm

Sektionsordförande Naturvetarsektionen

Hampus Lundh

Sektionsordförande Samhällsvetarsektionen

Charlotta Pettersson

Vice sektionsordförande Samhällsvetarsektionen

Andreé Lindahl

Sektionsordförande Utbildningsvetenskapliga sektionen

Theodor Johansson

Last updated