Föreningar

Här hittar du all information angående våra föreningar, hur man engagerar sig i en förening och all information du behöver för att underlätta ditt arbete som föreningsengagerad

Det finns många olika sätt att engagera sig på i Göta studentkår, och det kanske vanligaste sättet att göra det på är genom att engagera sig i en förening. Varje år har vi långt över hundra personer som är engagerade i föreningar och det startas ständigt nya. Föreningarna är en central del i att Göta studentkår ska kunna ha en god studiesocial tillvaro för våra medlemmar under deras studietid. Därför har vi denna sida som dels syftar till att underlätta för medlemmar att starta nya föreningar eller engagera sig, och dels för att underlätta arbetet för de som redan är föreningsengagerade.

Vad är en förening?

En föreningen är en sammansättning av studenter som verkar inom något de har ett gemensamt intresse för. Föreningen har ett tydligt syfte som regleras av deras egen stadga, som utgör vilka föreningens interna regler är. Vad föreningen ska syssla med är upp till dem engagerade och medlemmarna att bestämma, men det kan vara precis vad som helst så länge det riktar sig mot Göta studentkårs medlemmar och studenter i Göteborg, samt att föreningens verksamhet är förenlig med kårens värdegrund.

Vem kan starta eller gå med i en förening?

Vem som helst kan starta eller gå med i en förening, och det enda som krävs är att man är medlem i Göta studentkår!

Vilka typer av föreningar finns det?

Det finns sex övergripande typer av föreningar i Göta studentkår: centrala kårföreningar, sektionsföreningar, sexmästerier, hederföreningar, politiska föreningar och religiösa föreningar. Vad som utmärker respektive typ går att läsa på deras sida.

Hur många föreningar har vi och vilka är de?

Just nu har Göta studentkår cirka 50 föreningar som sysslar med fest, dans, sång, hållbarhet, brädspel, utbildningsbevakning och mycket annat kul. Listan på alla våra föreningar hittar du på vår hemsida.

Last updated