Naturvetarsektionen

Naturvetarsektionen arbetar med utbildningsbevakning, arbetsmiljö och studiesociala frågor vid naturvetenskapliga fakulteten.

Till den Naturvetenskapliga fakulteten tillhör de studenter som läser program eller kurser på Institutionen för Miljövetenskap, Institutionen för Marina vetenskaper, Institutionen för Matematiska vetenskaper, Institutionen för Geovetenskaper, Institutionen för Kulturvård, Institutionen för Fysik, Institutionen för Molekylärbiologi, Kemi och Receptarie samt Naturvetenskapligt basår. Utöver detta har vi även ämneslärarstudenter.

Kontakt

Kontor

Medicinaregatan 7B, Natrium

Mejl

natsek@gota.gu.se

Telefon

0704833483

Last updated