Religiösa kårföreningar

Religiösa föreningar inom Göta studentkår ska finnas för att samla studenter med liknande intresse, för att kunna diskutera och utbyta tankar, men inte för att missionera eller försöka värva fler personer till sin tro. Föreningens syfte måste följa Göta studentkårs värdegrund. Religiösa föreningar äger rätt att boka lokaler för föreningens egna lokala verksamhet.

Rättigheter

  • Rätt att boka lokaler som Göta studentkår kan boka hos universitetet

  • Förmedla föreningarnas event via Göta studentkårs kanaler

  • Delta i utvecklingen av stora ämnesområden för Göta studentkår, så som exempelvis Inspark, konserter och arbetsmarknadskontaktsutbyten

  • Få hjälp vid specifika frågor gällande just er förening gällande alla områden ovan

Skyldigheter

  • Årligen söka föreningsstatus för att visa att föreningen är aktiv

  • Att samtliga medlemmar även är medlemmar i Göta studentkår

  • Föreningen bedriver verksamhet som riktar sig mot Göta studentkårs medlemmar, studenter i Göteborg samt att verksamheten är förenlig med kårens ändamål och värdegrund.

  • Föreningen skall aktivt verka för att dess potentiella medlemmar blir medlemmar i Göta studentkår.

  • Föreningen har en stadga.

Last updated