Links

Hur skapas styrdokument?

Göta studentkår har en stor mängd styrdokument och dessa tas fram och beslutas angående av olika instanser i organisationen. Ett nytt dokument tas fram om det upplevs finnas ett behov inom organisationen. Generellt ger detta i olika typer av arbetsgrupper som får i uppgift att författa ett dokument, men det är också möjligt för enskilda individer att författa och lägga fram dokument som förslag till beslut.
Kårpolitisk sekreterare är tillsammans med Medlemsansvarig ansvarig för att styrdokumenten är uppdaterade och har ett övergripande ansvar för att identifiera bristfällig dokumentation och behov av nya eller uppdaterade styrdokument.