Hur skapas styrdokument?

Göta studentkår har en stor mängd styrdokument och dessa tas fram och beslutas angående av olika instanser i organisationen. Ett nytt dokument tas fram om det upplevs finnas ett behov inom organisationen. Generellt ger detta i olika typer av arbetsgrupper som får i uppgift att författa ett dokument, men det är också möjligt för enskilda individer att författa och lägga fram dokument som förslag till beslut.

Last updated