Om arbetsmarknaden

Göta studentkår tycker att en tydlig arbetslivsanknytning är av stor vikt för att alla studenter ska vara väl förberedda inför arbetslivet

Göta studentkår med olika arbetsmarknadsrelaterade evenemang såsom mässor, föreläsningar och andra spännande aktiviteter för att du ska få ett försprång ut på arbetsmarknaden.

Om Göta studentkårs arbetsmarknad

Göta studentkårs arbetsmarknad består av en central arbetsmarknadsansvarig och fem styrelseledamöter med arbetsmarknadsansvar på respektive fakultet som arbetar för att du under din studietid ska komma i kontakt med arbetslivet innan avslutade studier. Tillsammans utgör de Arbetsmarknadsrådet. Vår vision är att skapa en mötesplats för studenter och företag i kreativa olika arbetsmarknadsrelaterade aktiviteter. Målet är att innehållet i aktiviteterna ska vara relevant, komplementerande till din utbildning och framtid på arbetsmarknaden.

För dig som student

Vi erbjuder en mängd olika aktiviteter som lunchföreläsningar, kreativa workshops och arbetsmarknadsmässan Inspire. Evntet är både sektionsspecifikt och närmre kopplad till din utbildning, men också mer centrala event som alla studenter kan dra nytta av. Du som student och medlem i Göta har även möjlighet att arbeta med arbetsmarknaden där du kan skapa dina egna arbetsmarknadsevents och vara en del av arbetsmarknadsmässan Inspire.

Last updated