Inspire arbetsmarknadsmässa

Inspire är Göta studentkårs alldeles egna arbetsmarknadsmässa, skapad av studenter för studenter och företag.

Om Inspire

Inspire äger rum varje år i början på våren. Mässans vision är att introducera studenter till framtiden och visa på de arbetsmarknadsmöjligheter som finns under och efter studietiden. Alla studenter som studerar vid de fem fakulteten Göta studentkår representerar får delta på mässan.

Mässan leds av Göta studentkårs arbetsmarknadsansvarig, tillsammans med en engagerad projektgrupp. Projektgruppen består av en projektledare, marknadsföringsgrupp, utställargrupp och logistikgrupp. Som student och medlem i Göta studentkår har du möjlighet att vara med och skapa mässan. Rekrytering till projektgruppen sker alltid senare under våren, lite mindre än ett år innan mässan.

Inspire genom åren

Göta studentkårs arbetsmarknadsmässa är ett koncept som genomförts i över 10 år. Från början hette mässan Spira och var en sektionsspecifik mässa. Första mässan fokuserade endast på Naturvetenskapliga sektionen men kort efter arrangerades även Spira Samhälle för studenter vid Samhällsvetenskapliga sektionen. 2015 omprofilerades mässan, den expanderade och fick ett mer professionellt utseende. Samma år genomfördes även Spira Pedagogen för studenter vid Utbildningsvetenskapliga sektionen första gången. Spira arrangerades ute på de olika sektionerna till och från mellan perioden 2015-2019.

2020 skedde en ny omprofilering och mässan gick från att vara sektionsspecifik till att istället arrangeras för alla fem fakultet Göta studentkår representerar. I samband med hopslagningen och den nya profileringen fick Inspire sitt namn.

Inspire online

Inspires hemsida: http://inspiregu.se/

Inspire Facebook: https://www.facebook.com/inspiregu

Inspire LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/18362545/

Inspire Instagram: https://www.instagram.com/inspire_gu/

Last updated