Kårval

Kårvalet sker en gång varje verksamhetsår, på vårterminen. I kårvalet röstar medlemmar i studentkåren på vilka kandidater de vill ska representera dem i nästkommande års fullmäktige.

Göta studentkår är i grunden en ideell medlemsförening, och i en sådan råder demokrati. Det är medlemmarna i kåren som bestämmer. Rent praktiskt har vi organiserat det så att medlemmarna röstar fram 21 ledamöter till kårfullmäktige, som är studentkårens högsta beslutande organ. De för medlemmarnas talan, lite på samma sätt som att svenska folket röstar fram 349 ledamöter till riksdagen. Kårvalet arrangeras varje år, på våren.

Alla medlemmar i Göta studentkår har rätt att kandidera till fullmäktige. Antingen kandiderar medlemmen själv eller som del av en lista (en grupp som väljer att kandidera tillsammans och gemensamt driva sina intressefrågor). Under valet får alla medlemmar rösta på de kandidater de vill se i fullmäktige. Röstningen sker digitalt via Mecenat och den som röstar loggar in med ditt vanliga Mecenat-inlogg.

Efter valet presenteras valresultatet och det nybildade fullmäktige håller konstituerande möte inför kommande verksamhetsår i slutet av april.

Vad är ett kårval?

Varje vår arrangerar Göta studentkår Kårvalet, då vi väljer in nya medlemmar som ska sitta som ledamot i kårfullmäktige under nästa verksamhetsår. Kårvalet är en trestegsraket och fungerar såhär:

Inför valet är alla medlemmar välkomna att kandidera för att bli valbara i valet.

Under valet får alla medlemmar rösta på kandidaterna.

Efter valet presenteras valresultatet och de nyvalda fullmäktigeledamöterna håller konstituerande möte inför kommande verksamhetsår i slutet av april.

Last updated