Kontoplan

Göta studentkårens kontoplan används för att kunna följa upp vad olika kostnader faktiskt handlar om. Exempelvis kan ett kvitto på mat vara en kostnad kopplad till fullmäktige, till valnämnd eller till resor. Det är inte alltid självklart vilket konto som passar bäst, när det inte finns något som är helt rätt. Välj då det som är närmast och se till att underlaget är så utförligt att det är lätt att se vad det är för något.

Men fördel går du till din budgetmall där konton som du förfogar över bör vara specificerade. Om det inte finns där, ta kontakt med ekonomiansvarig. Konton är oftast kopplat till ett kostnadsställe och nedan anges konton i enlighet med just nu aktuella budgetmallar (främst kostnadskonton)

  1. Ledning och kårpolitik

5110

Sveriges förenade studentkårer

5120

Göteborgs universitets studentkårer

5130

Göteborgs förenade studentkårer

5140

Fullmäktige

5150

Val

5160

SFS Fullmäktige + projektet

5170

Överlämning

5180

Verksamhetsplan och strategi

5190

Kick-off

5210

Verksamhet

5220

Möteskostnader

5230

Resor och representation

20. Studentinflytande

5210

Verksamhet

5220

Möteskostnader

5240

Äskningar

22, 23, 24, 25, 26

Studentinflytande sektion

5210

Verksamhet (sektionsverksamhet)

5220

Möteskostnader

5230

Resor och representation

5240

Äskningar

5245

Verksamhetsbidrag

30. Evenemangs- och medlemsaktiviteter centralt

5220

Möteskostnader

5240

Äskningar

5245

Verksamhetsbidrag

5250

Arbetsmarknadsevent - enstaka aktiviteter

5260

Eventkostnader - enstaka aktiviteter

5270

Medlemsrekrytering

5285

Samarbeten

32, 33, 34, 35, 36

Evenemangs- och medlemsaktiviteter sektion

5220

Möteskostnader

5240

Äskningar

5250

Arbetsmarknadsevent - enstaka aktiviteter

5260

Eventkostnader - enstaka aktiviteter

5270

Medlemsrekrytering

5280

Projektkostnader

5295

Utskottsverksamhet

301, 321, 331, 341, 351, 361

Inspark centralt och sektion

5310

Inspark, aktiviteter

5320

Inspark, bidrag till kårföreningar

5330

Inspark, fadderutbildning, tröjor och tack

5340

Inspark, övrigt

302, 322, 332, 342, 352, 362

Arbetsmarknadsmässa centralt och sektion

5410

Arbetsmarknadsmässa, lokalkostnader

5420

Arbetsmarknadsmässa, mat

5430

Arbetsmarknadsmässa, marknadsföring och tryckmaterial

5440

Arbetsmarknadsmässa, profilmaterial

5450

Arbetsmarknadsmässa, förberedelsekostnader

5460

Arbetsmarknadsmässa, övrigt

308 Internationellakommittén (GIC)

5210

Verksamhet

5220

Möteskostnader

5240

Äskningar

5290

Övriga utgifter

309 Pubkommittén

4020

PUB, Inköp Starköl

4021

PUB, Inköp Starköl fat

4022

PUB, Inköp vin

4023

PUB, Inköp Sprit

4024

PUB, Inköp Cider

4025

PUB, Inköp Läsk/Vatten

4026

PUB, Mat

4027

PUB, Övrigt non food

4028

PUB, Förbrukningsvaror

4029

PUB, Pant (vid inköp)

4030

PUB, Pant (vid återlämning)

4032

PUB, Väktare

4038

PUB, Övriga utgifter

4090

PUB, Kassadifferenser

4218

PUB, Vinstutdelning föreningar

4219

PUB, Utbetalda entréavgifter

4220

PUB, Tillstånd (årlig kostnad)

4221

PUB, Tillstånd (tillfälliga)

4222

PUB, Betallösningar

4223

PUB, Tillsynsavgifter myndigheter

4224

PUB, STIM och SAMI

4225

PUB, Underhållskostnader på lokalen

4912

Lagerförändring, Puben

5220

Möteskostnader

4. Verksamhetsstöd

5400

Förbrukningsinventarier

6110

Kontorsmaterial

6120

Kontorsunderhåll

6130

Förbrukningsmaterial

6140

Skrivarkostnader

6150

Städning

6160

Telefoner

6170

Portokostnader

6180

Försäkringskostnader

6200

Tidningar och böcker

6210

Revision

6220

Externa leverantörer

6230

Parkeringskostnader

6240

Programvaror

6250

Inköp av profilmaterial (om den ska säljas vidare)

6260

Synliggörande av Göta generellt

6270

Kommunikationsutveckling

6280

Betallösningsavgifter

6290

Bankavgifter

6300

Medlemsavgift Arbetstagarorganisation

7600

Rekryteringskostnader

7610

Utbildning av personal

7690

Personal, friskvård

7691

Övriga personalkostnader

Last updated