Links

Värdegrund

Värdegrunden är Göta studentkårs gemensamma mest grundläggande värderingar. Dessa värderingar enar och alla medlemmar. Göta studentkårs värdegrund är ett viktigt dokument som vägleder oss i vårt arbete. Det består av fem ledstjärnor som beskriver våra gemensamma och grundläggande värderingar och berättar hur vi vill uppfattas.
Alla som arbetar och agerar för Göta studentkår ska efterfölja dessa värderingar.