Utskott

Göta studentkårs syfte är att tillvarata, främja och bevaka sina representerade studenters intressen i utbildnings- och studiesociala frågor” (Göta studentkårs stadga 1:2).

Utskottens syfte

I syfte att tillvarata och främja medlemmarnas intressen i utbildningsfrågor och studiesociala frågor kan sektionerna på Göta studentkår starta utskott. Utskott är arbetsgrupper som verkar för särskilda och sektionsövergripande intressefrågor, och ger möjlighet att skapa en sektionsgemensam plattform för engagemang. Vad utskottets uppdrag är fastställs av den sektionsstyrelse som tillsätter utskottet, och därför arbetar sektionsstyrelsen och utskottet nära varandra för att aktivt arbeta efter det sagda ändamålet.

Starta eller gå med i ett utskott

Den student som vill engagera sig i ett utskott, eller vill starta ett nytt utskott för att engagera sig i ett visst arbetsområde, kan ansöka hos sin sektionsstyrelse om detta. Eftersom utskottet arbetar utifrån det uppdrag som sektionsstyrelsen ger den, så tas uppdragsbeskrivningen fram tillsammans.

Att starta ett utskott är väldigt enkelt och sektionsstyrelsen hjälper till i alla steg. Fördelen med att engagera sig i ett utskott är också att det finns färre regler att förhålla sig till än om man startar en förening. Så för de som vill arbeta sektionsövergripande med något man tycker är kul och inte vill ha en egen förening, så är det fördelaktigt att starta ett utskott.

Last updated