Arbetsmarknadsstrategi

Göta studentkårs Arbetsmarknadsstrategi 2020-2024 antogs av Fullmäktige hösten 2020-

Göta studentkårs arbetsmarknadsstrategi fokuserar på oganisationens arbetsmarknadsrelaterade arbete. Den utvärderar den aktuella situationen och definerar de viktigaste strategiska målen för att hjälpa organisationen att närma sig ämnet att utföra arbetsmarknadsaktiviteter och bygga externa relationer på ett strukturerat och konsekvent sätt. Dokumentet tar upp organisationens styrkor, utmaningar och möjligheter i relation till arbetsmarknaden och definerar följaktligen fyra stycken strategiska mål med respektive delmål.

  • En praktisk- och social affärsmodell för organisationsprocesser: Ett flexibelt, effektivt, pålitligt, professionellt arbete med arbetsmarknadsaktiviteter som är erkänd av universitetet, är attraktivt för externa parter och värdefullt för studenter.

  • Kunskap: Relevant kunskap om studenter för att ge bättre lösningar och alternativ för externa parter, och erfarenhetsbaserad kunskap om arbetsmarknadsaktiviteter och externa parter för organisationen och dess medlemmar.

  • Nätverk: Strategiska värdebaserade partnerskap med externa parter och universitetet.

  • En kompetent student: En student som efter sina studier kommer ut välinformerad, inspirerad och kompetent på arbetsmarknaden.

Last updated