Bostad

I Göteborg och många andra universitetsorter i Sverige råder det bostadsbrist. För studenter som väljer att studera i Göteborg är det ett hinder för att påbörja sina studier, studenter väljer även att tacka nej eller hoppa av sin utbildning på grund av bostadsbristen. Bostadssituationen ska aldrig hindra studenter att läsa sin drömutbildning. För att säkra kompetensförsörjningen till Göteborgsregionen och göra Göteborg till en attraktiv stad att leva och studera i är bostäder en grundförutsättning.

Bostaden är en viktig social rättighet för alla, även studenter. Många studenter bor i osäkra boendeformer och behöver betala en stor del av studiemedlet i hyra. Denna ansträngda situation bidrar till stress och oro över hur studenter ska klara av att studera. Studenter måste även erbjudas andra boendeformer än ettor och enkelrum då studenter är en heterogen grupp med olika behov och förutsättningar. Det är viktigt att studenter inte glöms bort när nya områden och bostäder planeras. Därför, för att lösa bostadskrisen måste det byggas fler studentbostäder i Göteborg.

Av dessa anledningar är bostadsfrågan alltid aktuell för Göta studentkår.

Så drivs frågan

Göta studentkår driver bostadsfrågan via GFS, Studentforum och delvis genom SFS. Genom direkt påverkansarbete gentemot beslutsfattande aktörer inom staden och regionen försöker vi påverka byggandet av fler studentbostäder. Dessa behöver vara i varierande storlek och former med rimliga hyror. Det är även viktigt att kraven på studentlägenheter inte minskar på grund av bostadsbristen och att lägenheterna håller i flera generationer studenter framöver. Kvaliteten ska aldrig sänkas för att öka kvantiteten av lägenheter.

Gbg7000+ studentbostäder är en samverkansgrupp, i vilken Göta studentår ingår via GFS, där deltagarna gemensamt verkar för byggandet av minst 7000 studentbostäder under perioden 2016-2026. De vill dessutom utveckla Göteborg som en kunskapsstad och tydliggöra studenternas betydelse för staden. Trots att målet på att bygga 7000 studentbostäder till 2026 inte kommer att nås, arbetar gruppen fortfarande hårt för att öka mängden studentbostäder i staden.

Last updated