Studentrepresentanter

Din röst är viktig!

Enligt svenska lag har alla studenter rätt att påverka och rätt till medbestämmande i frågor som gäller deras utbildning.

"Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation"

Högskolelagen Kapitel 2 § 7

Som studentrepresentant bidrar du som student med ett viktigt perspektiv på universitetets verksamhet. Det står inskrivet i Göteborgs universitets arbetsordning att studenter ska medverka i alla beredande och beslutande organ samt vid utbildningsrelaterade beslut.

Göta studentkår utser därför studentrepresentanter på både fakultets- och institutionsnivå. Att vara studentrepresentant innebär inte bara att närvara när beslut fattas, utan också att föra studenternas talan och att få värdefulla erfarenheter.

Vill du bli en studentrepresentant? Här kan du hitta alla våra lediga uppdrag.

Utöver möjligheten att engagera dig som studentrepresentant lokalt vid din institution eller fakultet finns en rad uppdrag att söka på universitetsgemensam nivå. Uppdrag som inte är knutna till en enskild fakultet sammanställs varje vår i en årlig nomineringsanmodan, och studentkårerna inbjuds att utse studentrepresentanter i organ, arbetsgrupper och projekt av betydelse för utbildningen eller studenters situation.

Universitetsövergripande uppdrag väljs av GUS. Här kan du läsa mer om uppdragen på GUS.

Studentrepresentanter får utbildning i hur universitetet fattar beslut och hur dess olika råd och kommittéer arbetar. I många fall utgår även ersättning för studentmedverkan.

Har du blivit vald till studentrepresentant? Här kan du läsa mer om uppdraget

Last updated