Heltidsarvoderade förtroendeuppdrag

Göta studentkår har tio heltidsarvoderade förtroendeuppdrag, personerna som innehar dessa uppdrag benämns som heltidare. Heltidarna väljs på konstituerande fullmäktige och utför uppdraget på heltid under ett verksamhetsår. Ett verksamhetsår pågår under perioden 1 juli till 30 juni. Omfattningen på heltidsarvoderat förtroendeuppdrag begränsar möjligheten till annan sysselsättning, och heltidarna arvoderas därför under sin mandatperiod.

Varje heltidsarvoderat uppdrag har en uppdragsbeskrivning som styr uppdragets innehåll, utformning och ansvarsområde. Samtliga heltidare sitter i kårstyrelsen och de heltidsarvoderade uppdragen innehåller därför även styrelsearbete.

Kårordförande

Leder kårstyrelsen och Göta studentkår i helhet, representerar kåren utåt och har arbetsgivaransvar. Ytterst ansvarig för Göta studentkår.

Studenternas Hus

Charlotta Pettersson

Vice kårordförande

Stödjer ordförande och leder det studentpolitiska påverkansarbetet, har ekonomiskt ansvar.

Studenternas Hus

Ella Olausson

Utbildningsbevakings-

samordnare

Samordnar utbildningsbevakning, leder utbildningsrådet.

Studenternas Hus

Soltan Bayramov

Event- och föreningssamordnare

Ansvarar för större event arrangerade av Göta studentkår samt stödjer sektioner och föreningar i arrangerande av event. Ansvarar för samordning av Insparken samt kårföreningar och kommittéer.

Studenternas Hus

Theodor Johansson

Sektionsordförande

IT-sektionen

Leder arbetet och styrelsen på IT-sektionen.

Lindholmen, Patriciahuset våning 4

Mikaela Keegan

Sektionsordförande Humanistsektionen

Leder arbetet och styrelsen på Humanistsektionen.

Renströmsgatan 6, Humanisten

Tilde Ahlin

Sektionsordförande Naturvetarsektionen

Leder arbetet och styrelsen på Naturvetarsektionen.

Medicinaregatan 7B, Natrium

Erica Wik

Sektionsordförande Samhällsvetarsektionen

Leder arbetet och styrelsen på Samhällsvetarsektionen.

Sprängkullsgatan 19, Campus Haga

-

Vice Sektionsordförande Samhällsvetarsektionen

Arbetar studiesocialt vid sektionen.

Sprängkullsgatan 19, Campus Haga

Siri Larsson

Sektionsordförande Utbildningsvetenskapligasektionen

Leder arbetet och styrelsen på Utbildningsvetenskapliga sektionen.

Läroverksgatan 5, Pedagogen Hus C

Lisa Nilsson Nadj

Last updated