Links

Förtroendeposter med heltidsarvodering

De som kallas heltidare är studenter som blir valda av kårfullmäktige att utföra ett heltidsuppdrag på studentkåren under ett verksamhetsår. Heltidarna väljs på mandatperioder om ett år, med möjlighet till omval. Heltidarnas uppdrag är på 100 % och innebär att de studenter som väljer att engagera sig på heltid tar studieuppehåll under sitt verksamhetsår. Göta studentkår har tio heltidarposter. Även om heltidarna jobbar 100 % och får ett arvode för detta är de inte anställda, utan förtroendevalda. Heltidarna som grupp utgör kårstyrelsen och de har beslutsrätt i ett antal olika frågor beroende på vilket uppdrag de sitter på.
Kårordförande
Leder kårstyrelsen och Göta studentkår i helhet, representerar kåren utåt och har arbetsgivaransvar. Ytterst ansvarig för Göta studentkår.
Studenternas hus
Leonardo Rhedin
Vice kårordförande
Stödjer ordförande och leder det kårinterna arbetet och påverkansarbetet mot GU, har ekonomiskt ansvar.
Studenternas hus
Emma Johansson
Utbildningsbevakings-
ansvarig
Samordnar arbetet med utbildningsbevakning, leder utbildningsrådet.
Studenternas hus
Vakant
Event- och föreningsansvarig
Ansvarar för större event arrangerade av Göta studentkår samt stödjer sektioner och föreningar i arrangerande av event. Ansvarar för samordning av Insparken samt kårföreningar och kommittéer.
Studenternas hus
Kim Öst
Sektionsordförande
IT-sektionen
Leder arbetet och styrelsen på IT-sektionen.
Lindholmen, Patriciahuset våning 4
Karl Nilsson
Sektionsordförande Humanistsektionen
Leder arbetet och styrelsen på Humanistsektionen.
Renströmsgatan 6, Humanisten
Ellen Holm
Sektionsordförande Naturvetarsektionen
Leder arbetet och styrelsen på Naturvetarsektionen.
Guldhedsgatan 5A, Geovetarcentrum
Hampus Lundh
Sektionsordförande Samhällsvetarsektionen
Leder arbetet och styrelsen på Samhällsvetarsektionen.
Sprängkullsgatan 19, Campus Haga
Charlotta Pettersson
Vice Sektionsordförande Samhällsvetarsektionen
Stöd till ordförande på samhällsvetenskap, arbetar studiesocialt vid sektionen.
Sprängkullsgatan 19, Campus Haga
Andreé Lindahl
Sektionsordförande Utbildningsvetenskapligasektionen
Leder arbetet och styrelsen på Utbildningsvetenskapliga sektionen.
Västra Hamngatan 25, Pedagogen Hus A
Theodor Johansson