Vad är en studentkår?

En studentkår är en sammanslutning av studenter som ansökt om och fått ställning som studentkår hos ett lärosäte. Det är en organisation med och för studenter. En studentkår ska företräda studenterna gentemot universitetet.

En kår har ett specifikt verksamhetsområde. Verksamhetsområdet kan exempelvis vara geografiskt som ett universitet eller högskola men det kan även vara kopplat till en fakultet eller ett campus. Det kan alltså finnas flera kårer inom ett och samma lärosäte. Göta studentkår är en av fyra studentkårer vid Göteborgs universitetet och Sveriges näst största studentkår.

Last updated