Links

Hantera pengar inom Göta studentkår

Om du har behörighet att använda pengar inom Göta studentkår finns det några olika sätt att göra det på.
De olika sätten är:
  • Begära att få en faktura (under förutsättning att du har rätt att beställa saker på faktura)
  • Använda det kontokort som du eventuellt fått från Göta studentkår
  • Lämna in en utläggsredovisning
Varje förfaringssätt beskrivs i en egen underartikel.
För att få in pengar finns: