Hantera pengar inom Göta studentkår

Om du har behörighet att använda pengar inom Göta studentkår finns det några olika sätt att göra det på.

De olika sätten är:

  • Begära att få en faktura (under förutsättning att du har rätt att beställa saker på faktura)

  • Använda det kontokort som du eventuellt fått från Göta studentkår

  • Lämna in en utläggsredovisning

Varje förfaringssätt beskrivs i en egen underartikel.

För att få in pengar finns:

Last updated