Hur påverkar vi din utbildning?

Vad gör Göta?

Göta studentkår arbetar varje dag, på sektionerna med fakultetsspecifika frågor samt centralt med större påverkansfrågor, med studentinflytande gentemot Göteborgs universitet såväl som mot studentstaden Göteborg. Göta studentkårs vision är att säkerställa en utbildning att vara stolt över för alla studenter vid våra fem sektioner, något vi alltid arbetar aktivt med men som vi lättast uppnår tillsammans med dig som är student.

Rätten att utse studentrepresentanter

Det är bara studentkårer som, enligt studentkårsförordningen §7, har rätt att utse studentrepresentanter. På fem av Göteborgs universitets totalt åtta fakulteter är det Göta studentkårs rätt och ansvar att representera studenterna. Här kan du läsa mer om vad det innebär att vara studentrepresentant.

Har du blivit vald till studentrepresentant? Här kan du läsa mer om uppdraget

Påverka din utbildning i tre steg:

  1. Använd alltid din rättighet att göra kursvärderingar

  2. Kontakta din sektion när du har åsikter eller när det sker avvikelser från reglerna

  3. Bli studentrepresentant vid din institution, fakultet eller på central nivå.

Last updated