Uppdragsbeskrivningar arbetsmarknadsmässa

Arbetsmarknadsmässan INSPIRE anordnas av Göta studentkår, genom en projektgrupp som utses av kårstyrelsen. Denna projektgrupp är uppdelad i 4 ansvarsområden med separata uppdragsbeskrivningar.

Last updated