Propositioner

En proposition är, precis som en motion, ett förslag som lämnas till fullmäktige. Till skillnad från motioner, som kommer från medlemmar, kommer propositioner från kårstyrelsen.

En proposition kan gälla flera olika saker såsom ändringar i styrdokument, förslag på att använda pengar till ett projekt eller att skapa ett nytt förtroendeuppdrag.

Exempel

Last updated