HHGS

HHGS är studentkåren vid Handelshögskolan i Göteborg, som är en av fakulteterna vid Göteborgs universitet. HHGS är Göteborgs Universitets tredje största studentkår, sett till antal representerade studenter, efter SAKS.

Organisation

HHGS har ett årsmöte som högst beslutande organ istället för ett fullmäktige som äger rum en gång om året där kårmedlemmar kan rösta och bidra till HHGS verksamhet. HHGS är även en så kallad moderorganisation för mer än 30 föreningar, fyra karriärmässor under året och äger 100% av sju företag som ger meningsfull arbetserfarenhet till hundratals medlemmar varje år.

Historia

År 1971 blev all utbildning vid Handelshögskolan i Göteborg en del av Göteborgs universitet, vilket resulterade i att HHGS inte behöll sin status som studentkår. HHGS upplöstes då och blev en förening som hette Götekon inom Filosofiska fakulteternas studentkår (FFS). Men år 1986 blev Handelshögskolan en egen fakultet vid Göteborgs universitet och HHGS kunde bli en egen studentkår igen.

Last updated