Planer

Visionen är organisationens mål, strategier är kartor och planer är kompasser.

Planer sätter mål som ska uppnås under det givna tidsspannet. En plan är mer kortsiktig och konkret än en strategi, och ska till skillnad från visionen har konkret uppsatta mål och ett slutdatum.

Last updated