SAM-nätverket

SAM-nätverket är ett forum för studentrepresentanter på Göta Samsek, där alla kan delta fritt. SAM-nätverket innebär att vi tillsammans anordnar träffar som innehåller föreläsningar och diskussioner om teman som är relevanta för dig i din roll som studentrepresentant.

Last updated