Medlemsrekrytering

Medlemmarna är den viktigaste resurs en ideell förening har, det är de som äger och driver organisationen. Därför räcker det inte med en medlemsrekryteringskampanj då och då utan medlemsperspektivet måste genomsyra allt organisationen gör, på alla nivåer.

År 2010 avskaffades kårobligatoriet i Sverige och studenter var inte längre tvungna att tillhöra en studentkår. Detta ändrade förutsättningarna för Sveriges studentkårer, som från och med det var tvungna att arbeta aktivt med medlemsrekrytering för att säkerställa bibehållen legitimitet gentemot respektive lärosäten.

Göta studentkår representerar mellan 20 000 till 25 000 studenter. Sedan 2010 har vårt medlemsantal stabiliserats på ca 4 000 - 4 500 medlemmar, alltså mellan ca 15-20 % av vår potentiella medlemsbas.

Medlemsrekrytering är en nödvändig del av en studentkårs verksamhet, och därför behöver alla i organisationen känna till grundläggande medlemsrekryteringsstrategier och kunskap om organisationen. Varje person som på något sätt representerar Göta studentkår ska kunna svara på enkla frågor som "Varför ska jag vara medlem i studentkåren?" och "Vad gör en studentkår?".

Att höja vårt medlemsantalet är också nödvändigt i relation till våra externa samarbeten och förmånsgivare. Externa organisationer som väljer att samarbeta med oss gör ofta det därför att de själva vill nå ut till så många studenter som möjligt. Desto fler studenter vi räknar in bland våra medlemmar, desto bättre kan vi därför använda oss utav våra samarbetspartners både när det gäller förmåner för våra medlemmar och rena intäkter till organisationen.

Last updated