Konstkåren

Konstkåren är studentkåren som representerar studenterna på konstnärliga fakulteten vid Göteborgs Universitet. De representerar alla studenter vid konstnärliga fakulteten, inklusive lärarstudenter i musik, dans, teater, bild och slöjd. Fakulteten består av de två institutionerna Högskolan för Scen och Musik (HSM) och HDK-Valand Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK-Valand). Konstkåren är Göteborgs Universitets minsta studentkår, sett till antal representerade studenter, efter HHGS.

Organisation

Konstkåren har presidiets som högst beslutande organ. De har, likt Göta studentkår, ideellt engagerade i sektionsstyrelserna på de olika institutionerna och blir därmed det sättet man kan bidra till Konstkårens arbete.

Historia

Konstkåren bildades 2010 genom en sammanslagning av de gamla studentkårerna om var verksamma vid varje enskild institution men som idag representeras genom Konstkårens olika sektioner på varje institution.

Last updated