Ledamot i fullmäktige

Att vara ledamot i vårt högst beslutande organ kan kännas överväldigande. Men ack så viktigt och utvecklande. I din roll väntas du komma med input på lite allt möjligt gällande Göta studentkårs verksamhet och framförallt välja en del förtroendevalda. Ämnen att ta ställning till som ledamot i fullmäktige kan variera. Men här kommer det finnas information som är bra att känna till som ledamot. Men sedan kan ju punkter på fullmäktiges möten innebära att du även behöver läsa in dig på annan information också.

Götas struktur

Som ledamot i fullmäktige kan det vara bra att förstå hur Göta studentkår fungerar, och det är nog ingen som helt och hållet har koll på precis alla delar. Men vi tycker det är bra att läsa den här artikeln och kanske även andra artiklar under samma huvudrubrik om du vill förstå mer.

Styrdokument

I en organisation som består av medlemmar så finns det alltid anledning att ha vissa överenskommelser om hur organisationen vill vara, ska bete sig mot varandra, och hur arbetet ska genomföras. Det formuleras ofta i det som kallas styrdokument. Nedan redogör vi för de dokument som vi tycker är viktigast för dig i din roll som ledamot i fullmäktige. Men det finns sedan ett antal dokument till som du exempelvis kan hitta på vår hemsida.

Stadgan

En av de saker som definierar en ideell förening är att medlemmarna har antagit stadgar. Stadgar kan beskrivas som föreningens regler. I stadgan regleras många olika delar och du kan läsa hela stadgan här. Och som ledamot i fullmäktige är du med och fattar beslut om innehåll i stadgan varför det är bra att du har läst alla kapitel.

 • Kap. 1 Allmänt

 • Kap. 2 Medlemskap

 • Kap. 3 Fullmäktige

 • Kap. 4 Val till fullmäktige

 • Kap. 5 Kårstyrelsen

 • Kap. 6 Sektioner

 • Kap. 7 Råd

 • Kap. 8 Kommittéer och utskott

 • Kap. 9 Doktorandråd

 • Kap. 10 Valberedning

 • Kap. 11 Revision

 • Kap. 12 Kårföreningar

 • Kap. 13 Sektionsföreningar

 • Kap. 14 Styrdokument

 • Kap. 15 Upplösning

Kommer mer info här

Andra relevanta styrdokument

Mötesstruktur

Som ledamot i fullmäktige så tillhör såklart möten en del av nödvändigheterna. Hur ett möte ska gå till beror väldigt mycket av personerna som deltar. Men i en medlemsorganisation kan det också vara viktigt att medlemmarna vet hur vissa beslutande möten går till, samt när dem är och vad som beslutas. Därför finns vissa formalia kring just styrelsemöten angivna i våra styrdokument. Och vi har samlat lite övergripande information om möten och mötesteknik inom Göta studentkår här.

Kommunikation

För sig som sitter i fullmäktige kan det vara bra att läsa artiklarna om:

Last updated