Utbildningsvetenskapliga sektionen

Utbildningsvetenskapliga sektionen arbetar med utbildningsbevakning, arbetsmiljö och studiesociala frågor vid utbildningsvetenskapliga fakulteten.

Utbildningsvetenskapliga fakulteten tillhör de studenter som exempelvis läser en lärarutbildning, kost- och idrottsvetenskap, didaktik och pedagogik.

Kontakt

Sektionsordförande 2023/24

Lisa Nilsson Nadj

Kontor

Läroverksgatan 5, Pedagogen hus C

Mejl

utsek@gota.gu.se

Föreningar

Bambabladet - bambabladet@gota.gu.se

Bunkerns brädspelare - bunkernsbradspelare@gota.gu.se

Peaches studentförening - peaches@gota.gu.se

The Greatest Show

Sexmästerier

Pedagogsexmästeriet (P6) - master@sexmasteriet.com

Lek- och lärsexmästeriet (Lol6) - lol6@gota.gu.se

Last updated