Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelsen är en redovisning över hur ett verksamhetsår gått, hur Heltidare arbetat med verksamhetsplanen och vilka mål som uppnåtts. Berättelsen presenteras för Fullmäktige under sammanträde 3, som brukar äga rum i december månad, i samband med att föregående kårstyrelse ska ges ansvarsfrihet.

Verksamhetsberättelser kan skilja sig mycket i innehåll från år till år men ska alltid innehålla:

  • Redovisning av prioriterade mål

  • Löpande verksamhet

  • Påverkansarbete

  • Samarbetsorganisationer

  • Sektionernas berättelser

Tidigare verksamhetsberättelser

Last updated