Uppdragsbeskrivningar

En uppdragsbeskrivning förklarar enskilda individers roll och uppdrag. De beskriver vilket ansvar personen har i sitt uppdrag och vilka uppgifter denne förväntas utföra.

Uppdragsbeskrivningar ska beslutas om före varje val av person sker.

Uppdrag som har uppdragsbeskrivningar:

Last updated