SHAMO

(Studenthuvudarbetsmiljöombud) SHAMO har samma uppdrag som SAMO men har även ett utökat ansvar att samordna SAMO:s vid sin fakultet samt är huvudansvarig för fakultetsgemensamma arbetsmiljöfrågor. Samordning kan innebära att man håller kontakten online, har möten eller planerar saker tillsammans. En SHAMO utses av studentkåren vid respektive fakultet men samordnas av GUS.

SHAMO sitter vanligtvis i lokala arbetsmiljökommittén (LAMK) på fakultetsnivå.

Last updated