GUS

GUS är ett samarbetsorgan mellan tre medlemskårer. Göta studentkår, Sahlgrenska akademins studentkår (SAKS), Konstkåren och Handelshögskolans i Göteborgs studentkår (HHGS). Genom GUS driver Göta studentkår frågor på universitetsgemensam nivå. Det innebär sådant som inte bara rör en av fakulteterna utan är övergripande för hela universitetet och därmed även dess studenter. GUS samordnar även studentarbetsmijöombudens (SAMOs) arbete samt studentrepresentanterna på universitetscentrala poster.

GUS styrelse består av representanter ur de tre medlemskårerna. Göta studentkår har sex mandat, SAKS har tre mandat Konstkåren har ett mandat och HHGS har tre mandat. Styrelsen har ett organisatoriskt ansvar och är GUS högst beslutande organ. Val till Götas sex mandat, samt suppleanter, görs av Kårstyrelsen.

GUS presidium består av 2 heltidsarvoderade förtroendevalda, en ordförande och en vice ordförande. GUS kansli består av två student- och doktorandombud och en ekonom. Student- och doktorandombuden finns till för att hjälpa studenter och doktorander som stött på problem i sin utbildning och finns som stöd för studenter som ställs inför Disciplinnämnden vid Göteborgs universitet.

GUS ansvarar även för GUDK som är Göteborgs universitets doktorandkommitté vilket är ett samordningsorgan för universitetets doktorander och bevakar doktoranders intresse på central nivå. GUDK styrelse består av representanter från varje doktorandråd vid respektive fakultet. Göta studentkårs doktorandrepresentanter till GUDK utses av sektionernas doktorandråd.

Last updated