Links

GUS

GUS är ett samarbetsorgan mellan tre medlemskårer. Göta studentkår, Sahlgrenska akademins studentkår (SAKS) och Konstkåren. Genom GUS driver Göta studentkår frågor på universitetsgemensam nivå (sådant som inte bara rör en av fakulteterna. GUS samordnar även studentarbetsmijöombudens (SAMOs) arbete.
GUS styrelse består av representanter ur de tre medlemskårerna. Göta studentkår har tre mandat , SAKS har tre mandat och Konstkåren har ett mandat. Styrelsen har ett organisatoriskt ansvar och är högst beslutande. Val till Götas tre mandat görs av Kårstyrelsen.
GUS presidium består av 2 heltidsarvoderade förtroendevalda och kansliet består av två student- och doktorandombud och en ekonom.
GUDK är Göteborgs universitets doktorandkommitté som är ett samordningsorgan för universitetets doktorander. Göta studentkårs doktorandrepresentanter till GUDK utses av sektionernas doktorandråd.