Verksamhetsrevisor

Att vara verksamhetsrevisor är att vara fullmäktiges granskare av verksamheten. Det är såklart en bonus om en verksamhetsrevisor redan innan man tillträder uppdraget har lite koll på Göta studentkår, men det är inget krav och här kommer lite information som är bra att känna till i rollen som verksamhetsrevisor. I rollen är det också troligt att du behöver titta på ärenden som inte går att förbereda sig för. Men med stöd i framförallt Göta studentkårs styrdokument bör du kunna vara stöd till kårstyrelsen likväl som granskare av verksamheten för fullmäktiges räkning.

Götas struktur

Som verksamhetsrevisor är det viktigt att förstå hur Göta studentkår fungerar, då uppdraget innebär att man behöver ha god kännedom om organisationen. Det är bra att börja med att läsa den här artikeln och kanske även andra artiklar under samma huvudrubrik om du vill förstå mer.

Styrdokument

I en organisation som består av medlemmar så finns det alltid anledning att ha vissa överenskommelser om hur organisationen vill vara, ska bete sig mot varandra, och hur arbetet ska genomföras. Det formuleras ofta i det som kallas styrdokument. Nedan redogör vi för de dokument som vi tycker är viktigast för dig i ditt uppdrag som verksamhetsrevisor. Men det finns sedan ett antal dokument till som du exempelvis kan hitta på vår hemsida.

Stadgan

En av de saker som definierar en ideell förening är att medlemmarna har antagit stadgar. Stadgar kan beskrivas som föreningens regler. I stadgan regleras många olika delar och du kan läsa hela stadgan här. Som verksamhetsrevisor granskar du studentkårens verksamhet och är med och tolkar hur stadgan och andra styrdokument ska användas i organisationen, därför är det bra att du har läst alla kapitel.

 • Kap. 1 Allmänt

 • Kap. 2 Medlemskap

 • Kap. 3 Fullmäktige

 • Kap. 4 Val till fullmäktige

 • Kap. 5 Kårstyrelsen

 • Kap. 6 Sektioner

 • Kap. 7 Råd

 • Kap. 8 Kommittéer och utskott

 • Kap. 9 Doktorandråd

 • Kap. 10 Valberedning

 • Kap. 11 Revision

 • Kap. 12 Kårföreningar

 • Kap. 13 Sektionsföreningar

 • Kap. 14 Styrdokument

 • Kap. 15 Upplösning

Kommer mer info här

Andra relevanta styrdokument

Mötesstruktur

Som Verksamhetsrevisor så tillhör såklart möten en del av nödvändigheterna. Hur ett möte ska gå till beror väldigt mycket av personerna som deltar. I en medlemsorganisation är det viktigt att medlemmarna vet hur vissa beslutande möten går till, samt när dem är och vad som beslutas. Därför finns vissa formalia kring just möten angivna i våra styrdokument. Och vi har samlat lite övergripande information om möten och mötesteknik inom Göta studentkår här.

Kommunikation

För sig som är verksamhetsrevisor kan det vara bra att läsa artiklarna om:

Last updated