Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen fastställs årligen av konstituerande Fullmäktige som hålls i april månad.

Verksamhetsplanen beskriver vad kommande verksamhetsår ska jobba med och vilka mål som ska uppnås under året. Planen är ska vara direkt kopplad målen till Verksamhetsstrategin och jobba för att uppnå Göta studentkårs Vision.

Verksamhetsplanen konkretiseras sedan av Göta studentkårs Heltidare som bestämmer hur de under året praktiskt ska jobba för att uppnå målen.

Tidigare verksamhetsplaner

Last updated