Föreningsengagerad

Att engagera sig i en förening med föreningsstatus hos Göta studentkår innebär att du främst har engagerat dig i din förening och det som den föreningen gör. Men det kan också vara bra att känna till en del om Göta studentkår. Och det som vi tycker att du bör känna till kan du hitta här.

Götas struktur

Som föreningsengagerad kan det ibland vara svårt att förstå hur Göta studentkår fungerar som helhet, och det är nog ingen som helt och hållet har koll på precis alla delar. Men vi tycker det är bra att läsa den här artikeln och kanske även andra artiklar under samma huvudrubrik om du är nyfiken på att förstå mer.

Styrdokument

I en organisation som består av medlemmar så finns det alltid anledning att ha vissa överenskommelser om hur organisationen vill vara, ska bete sig mot varandra, och hur arbetet ska genomföras. Det formuleras ofta i det som kallas styrdokument. Men det finns sedan ett antal dokument till som du exempelvis kan hitta på vår hemsida.

Stadgan

En av de saker som definierar en ideell förening är att medlemmarna har antagit stadgar. Stadgar kan beskrivas som föreningens regler. I stadgan regleras många olika delar och du kan läsa hela stadgan här. Men de kapitel som är viktigast att du känner till är:

  • Kap. 1 Allmänt

  • Kap. 2 Medlemskap

  • Kap. 6 Sektioner

  • Kap. 8 Kommittéer och utskott

  • Kap. 13 Sektionsföreningar

  • Kap. 14 Styrdokument

Andra relevanta styrdokument

Mötesstruktur

Som föreningsengagerad tillhör möten vardagen. Hur ett möte ska gå till beror väldigt mycket av personerna som deltar. I en medlemsorganisation är det viktigt att medlemmarna vet hur vissa beslutande möten går till, samt när dem är och vad som beslutas. Därför finns vissa formalia kring just möten angivna i våra styrdokument. Och vi har samlat lite övergripande information om möten och mötesteknik inom Göta studentkår här.

Äskningar

Föreningar under Göta studentkår har möjlighet att äska pengar till aktiviteter.

Mer information finns här.

Lokalbokningar

Vill du som föreningsengagerad förstå lite mer om lokalbokningar i Studenternas Hus. Läs mer här.

Föreningsstatus

För att kunna bli en förening eller fortsätta vara en förening i Göta studentkår krävs det att föreningen ansöker om föreningsstatus eller varje år ansöker om förnyad föreningsstatus. Åtskillnad görs mellan de olika typerna av föreningar om vart de ska skicka in sin ansökan. Centrala kårföreningar, sexmästerier, hedersföreningar, religiösa kårföreningar och politiska kårföreningar skickar in sin ansökan till Kårstyrelsen. Sektionsföreningar skickar in sin ansökan till sektionsstyrelsen vid den sektion de verkar vid.

Läs mer om processen för att ansöka om föreningsstatus här.

Inspark

Insparken arrangeras i syfte att välkomna nya studenter till Göteborgs universitetet och Göteborgs som studentstad likväl som det är ett medlemsrekryterande evenemang för studentkåren. Insparken är de största enskilda evenemangen som Göta studentkår arrangerar. Vanligtvis är många av Göta studentkårs föreningar involverade i insparken på något sätt.

Mer information om:

Visuell identitet och kommunikation

För sig som är engagerad i en förening kan det vara bra att läsa artiklarna om:

Last updated