Uppdragsbeskrivningar för heltidare

På den här sidan finns samtliga 11 uppdragsbeskrivningar för Göta studentkårs heltidaruppdrag.

Göta studentkår har 11 heltidsarvoderade poster. Samtliga har en egen uppdragsbeskrivning som beskriver det enskilda ansvaret som dessa positioner innebär.

Last updated