Sexmästerier

Ordet kommer av det äldre svenska ordet sexa för fest, jämför svensexa.

Sexmästerier är kårföreningar som i huvudsak sysslar med studiesocial verksamhet i form av arrangemang som rör fest-, sittning-, insparks- och pubverksamhet. Till skillnad från övriga kårförningar är sexmästeriernas verksamhet mer specifikt inriktad på fest- och pubverksamhet.

Rättigheter

 • Rätt att boka lokaler som Göta studentkår kan boka hos universitetet

 • Förmedla föreningarnas event via Göta studentkårs kanaler

 • Få utbildning i föreningsfrågor så som styrelsearbete, valberedningsarbete, ekonomihantering, marknadsföring och kommunikation

 • Delta i utvecklingen av stora ämnesområden för Göta studentkår, så som Inspark, konserter och arbetsmarknadskontaktsutbyten

 • Få hjälp vid specifika frågor gällande just er förening gällande alla områden ovan

 • Äska pengar för aktiviteter

 • Söka verksamhetsbidrag

 • Använda Göta studentkårs logga

Skyldigheter

 • Årligen söka föreningsstatus för att visa att föreningen är aktiv

 • Att samtliga medlemmar även är medlemmar i Göta studentkår

 • Föreningen bedriver verksamhet som riktar sig mot Göta studentkårs medlemmar, studenter i Göteborg, samt att verksamheten är förenlig med kårens ändamål och värdegrund.

 • Föreningen skall aktivt verka för att dess potentiella medlemmar blir medlemmar i Göta studentkår.

 • Föreningen har en stadga.

Last updated