Studentrepresentant

Som studentrepresentant är du Göta studentkårs och dina medstudenters röst gentemot Göteborgs universitet. För att genomföra ditt uppdrag som studentrepresentant får du genomgå en digital utbildning. Den innebär att du får mejl om att se på en film och svara på frågor kopplat till filmen, detta sker sedan i tre steg. Här på Wikin kan du sedan hitta samma information som i filmerna (och filmerna om du vill se dem igen) och lite mer information som vi tror kan vara nyttigt att ha läst.

Götas struktur

Som studentrepresentant kan det ibland vara svårt att förstå hur Göta studentkår fungerar som helhet, och det är nog ingen som helt och hållet har koll på precis alla delar. Men vi tycker det är bra att läsa den här artikeln och kanske även andra artiklar under samma huvudrubrik om du är nyfiken på att förstå mer.

Styrdokument

I en organisation som består av medlemmar så finns det alltid anledning att ha vissa överenskommelser om hur organisationen vill vara, ska bete sig mot varandra, och hur arbetet ska genomföras. Det formuleras ofta i det som kallas styrdokument. Nedan redogör vi för de dokument som vi tycker är viktigast för dig som studentrepresentant. Men det finns sedan ett antal dokument till som du exempelvis kan hitta på vår hemsida.

Stadgan

En av de saker som definierar en ideell förening är att medlemmarna har antagit stadgar. Stadgar kan beskrivas som föreningens regler. I stadgan regleras många olika delar och du kan läsa hela stadgan här. Men de kapitel som är viktigast att du känner till är:

  • Kap. 1 Allmänt

  • Kap. 2 Medlemskap

  • Kap. 6 Sektioner

  • Kap. 14 Styrdokument

Kommer mer info här

Andra relevanta styrdokument

Last updated