Inspark på Humsek

Här är sektionsspecifik information om humanistsektionens inspark.

Insparken för studenter vid Humanistiska fakulteten arrangeras på både höstterminen och vårterminen av Göta studentkårs Humanistsektion. Alla fakultetens nya studenter, oberoende av om de läser program eller kurser är välkomna till den gemensamma insparken. Insparken planeras och leds av ett antal insparkskoordinatorer som rekryteras av Humanistsektionen.

Insparkskoordinatorerna genomför insparken i samarbete med phaddrar och föreningar. Vanligtvis anordnar föreningarna Humanistiska sexmästeriet (Humsex) och Humöret (tidigare MEK-event) egna event som är med som en del av insparken. Humsex brukar traditionellt också anordna en provsittning så att studenterna ska få uppleva hur en sittning går till innan insparken avslutas med en större sittning, den så kallade finalsittningen.

Last updated