Links

Hur kontaktar jag Göta studentkår?

Vet du inte var du ska vända dig? Du kan alltid mejla [email protected]
Du kontaktar Göta studentkår enklast via mejl, telefon eller våra sociala medier. Alla kontaktuppgifter hittar du också på vår hemsida.
Vår expedition når du alltid på [email protected]
Heltidare
Kontaktuppgifter
Kårordförande
Telefon: 0707154631 | Epost: [email protected]
Vice kårordförande
Telefon: 0707154632 | Epost: [email protected]
Kårpolitisk sekreterare
Telefon: 0707154633 | Epost: [email protected]
Event- och föreningsansvarig
Telefon: 0707609836 | Epost: [email protected]
Arbetsmarknadsansvarig
Sektionsordförande Humanistsektionen
Telefon: 0707953561 | Epost: [email protected]
Sektionsordförande IT-sektionen
Telefon: 0736988619 | [email protected]
Sektionsordförande Naturvetarsektionen
Telefon: 0704833483 | Epost: [email protected]
Sektionsordförande Samhällsvetarsektionen
Telefon: 0707609835 | Epost: [email protected]
Vice sektionsordförande Samhällsvetarsektionen
Telefon: 0736124483
Ordförande Utbildningsvetenskapliga sektionen
Telefon: 0704963483 | Epost: [email protected]
Personal
Kontaktuppgifter
Ekonom
Telefon: 0317084444 | Epost: [email protected]
Kommunikatör
Telefon: 0317084445 | Epost: [email protected]
Medlemsansvarig
Telefon: 0317084442 | Epost: [email protected]
Kanslist
Telefon: 0317084440 | Epost: [email protected]