Hur kontaktar jag Göta studentkår?

Vet du inte var du ska vända dig? Du kan alltid mejla info@gota.gu.se

Du kontaktar Göta studentkår enklast via mejl, telefon eller våra sociala medier. Alla kontaktuppgifter hittar du också på vår hemsida.

Vår expedition når du alltid på exp@gota.gu.se

Heltidare

Kontaktuppgifter

Kårordförande

Telefon: 0707154631 | Epost: ordf@gota.gu.se

Vice kårordförande

Telefon: 0707154632 | Epost: vice@gota.gu.se

Utbildningsbevakningssamordnare

Telefon: 0707154633 | Epost: utbildning@gota.gu.se

Event- och föreningssamordnare

Telefon: 0707609836 | Epost: event@gota.gu.se

Sektionsordförande Humanistsektionen

Telefon: 0707953561 | Epost: humsek@gota.gu.se

Sektionsordförande IT-sektionen

Telefon: 0736988619 | itsek@gota.gu.se

Sektionsordförande Naturvetarsektionen

Telefon: 0704833483 | Epost: natsek@gota.gu.se

Sektionsordförande Samhällsvetarsektionen

Telefon: 0707609835 | Epost: samsek@gota.gu.se

Vice sektionsordförande Samhällsvetarsektionen

Telefon: 0736124483

Epost: vice.samsek@gota.gu.se

Ordförande Utbildningsvetenskapliga sektionen

Telefon: 0704963483 | Epost: utsek@gota.gu.se

Personal

Kontaktuppgifter

Ekonom

Telefon: 0317084444 | Epost: ekonomi@gota.gu.se emelie.lundback@gota.gu.se

Kommunikatörer

Telefon: 0317084445 | Epost: kommunikation@gota.gu.se patrik.karlsson@gota.gu.se isabella.calla@gota.gu.se

Organisationssamordnare

Telefon: 0317084442 | Epost: samordning@gota.gu.se anneli.arohlen@gota.gu.se

Kanslist

Telefon: 0317084440 | Epost: exp@gota.gu.se anna.hagstrom@gota.gu.se

Last updated