Utläggsredovisare

För att lämna in en utläggsredovisning klicka här.

Nedan följer stegen för hur du som har gjort ett utlägg ska fylla i blanketten.

Uppgifter om utlägget generellt

Här är det viktigt att veta vem som är attestansvarig för utlägget. Om du har gjort ett köp på en sektion eller till en inspark är det troligen ordförande för sektion som är attestansvarig. Om köpet berör en kostnad för något annat är det troligen Göta studentkår centralt som ska vara attestant.

Redovisning av kvitton

För vart och ett av kvittona du har, ska du fylla i uppgifter om det kvittot i en box. Har du således fler kvitton klicka på +-symbolen högst upp eller längst ner. För varje kvitto ska du ange en benämning, vad syftet var med köpet, ange även exakta beloppet som står på kvittot. I det fall du har ett digitalt kvitto (som du fått på mailen eller i ett sms) behöver detta enbart bifogas, du behöver inte skriva ut det och lämna in fysiskt. MEN om du har ett fysiskt kassakvitto (från t.ex. ICA, Hemköp, eller andra butiker) måste dettas fotas och bifogas samt lämnas in på kansliet. Utbetalning görs inte förrän samtliga fysiska butikskvitton har inkommit.

Det är inte möjligt för dig att ange kostnadsställe eller konto, det fylls i av attestanten.

Bilersättning samt total summa

Det är väldigt ovanligt att vi betalar ut bilersättning. Men det kan finnas tillfällen där det är motiverat. Fyll då i resans start och vart resans delmål var (vi förstår att resan troligen gick samma väg tillbaka). Ange antal km totalt. Beloppet räknas sedan ut automatiskt.

Gällande Summa belopp att utbetala så räknar dem ihop samtliga kvitton samt eventuell bilersättning.

Bekräfta och skicka in

Istället för en fysiskt signatur jobbar vi med check-boxar där du dels bekräftar att du vet om att fysiska kvitton ska lämnas in och att kostnaderna tillhör Göta studentkår. Bägge dessa måste vara ifyllda för att knappen Skicka ska bli klickbar.

Såhär ser knappen ut när den är klickbar.

Vad händer sedan?

Utläggsredovisningen skickas vidare till den attestant du har angett. Den personen har då möjlighet att antingen avvisa utlägget eller att godkänna det. Om de avvisar utlägget kommer du få ett mejl om det. Om utlägget är godkänt kommer du få ett mejl som anger att det är godkänt och att du behöver komma in med fysiska kvitton OM du har sådana. Är det bara digitala kvitton (som du erhållit digitalt) behöver du inte komma in med dem. I mejlet anges också hur du ska göra för att komma in med kvittona.

Om alla kvitton är inlämnade kommer det sedan inom några dagar att betalas ut pengar till det konto du angett i redovisningen.

Last updated