Policydokument

En policy är en förordning för hur Göta studentkårs verksamhet ska bedrivas på en mer principiell nivå. De anger en önskad riktning i specifika frågor och fyller "mellanrummen" bland övriga styrande dokument.

Last updated