Studentkårerna vid Göteborgs universitet

Det finns fyra stycken studentkårer vid Göteborgs universitet: Göta studentkår, HHGS, Konstkåren och Sahlgrenska akademins studentkår. Göta studentkår representerar majoriteten av Göteborgs universitetens studenter med fem av åtta fakulteter representerade och är därmed också den största studentkåren. De fyra kårerna vid Göteborgs universitet bildar tillsammans Göteborgs Universitets Studentkårer, GUS.

Last updated