Links

Studentkårerna vid Göteborgs universitet

Det finns fyra stycken studentkårer vid Göteborgs universitet: Göta studentkår, HHGS, Konstkåren och Sahlgrenska akademins studentkår. Göta studentkår representerar majoriteten av Göteborgs universitetens studenter med fem av åtta fakulteter representerade.