Föreningar på Samsek

Föreningar

Göta Samsek består av ett fantastisk gäng föreningar som sysslar med både utbildningsbevakning och studiesocial verksamhet. Du hittar dem, vad de sysslar och deras kontaktuppgifter i tabellen nedan.

Förening

Verksamhet

Kontakt

Utbildningsbevakning och studiesocial verksamhet för dig som studerar statsvetenskap.

demos@gota.gu.se

Utbildningsbevakning och studiesocial verksamhet för dig som studerar offentlig förvaltning.

politeia@gota.gu.se

Utbildningsbevakning och studiesocial verksamhet för dig som studerar europakunskap.

studentgruppeuropa@gota.gu.se

Utbildningsbevakning och studiesocial verksamhet för dig som studerar arbetsvetenskap.

ass@gota.gu.se

Utbildningsbevakning och studiesocial verksamhet dig som studerar personalvetenskap.

info@pegasusgbg.se

Utbildningsbevakning och studiesocial verksamhet för dig som studerar socionomprogrammet eller sociala studier.

helianthus@gota.gu.se

Utbildningsbevakning och studiesocial verksamhet för dig som studerar MKV eller journalistik.

gaudium@gota.gu.se

Utbildningsbevakning och studiesocial verksamhet för dig som studerar vid Institutionen för globala studier.

globalstudies@gota.gu.se

Utbildningsbevakning och studiesocial verksamhet för studenter vid psykologiska institutionen.

psykradet@gota.gu.se

Ubtildningsbevakning och studiesocial verksamhet för dig som studerar International Administration and Global Governance.

iagg@gota.gu.se

Utbildningsbevakning och studiesocial verksamhet för dig som studerar MAPS eller MAPSE.

mapse@gota.gu.se

MUGS

Föreningsverksamhet för dig som studerar ett masterprogram vid Institutionen för globala studier.

mugs@gota.gu.se

Fest- och pubförening för alla studenter på GU

b6@gota.gu.se

SSESA

Föreningsverksamhet för alla studenter vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Föreningen diskuterar och har event som är kopplat till miljövänlighet, ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet.

ssesa@gota.gu.se

Sociologisk studentföreningen på Göteborgs Universitet.

GUSOC är en plattform där studenter och andra sociologiskt intresserade kan umgås, diskutera och lära sig mer.

gusoc@gota.gu.se

Last updated