Styrelsen

Namn

Uppdrag

Lisa Nilsson Nadj

Ordförande

Alicia Nilsson

Arbetsmarknadsansvarig

Emelie Cimbritz

Arbetsmarknadsansvarig

Klara Lennartsson

Arbetsmiljöansvarig (SHAMO)

Elliot Roxenius

Kommunikationsansvarig

Sascha Nouraei

Kommunikationsansvarig

Zaid Mehdi

Studiesocialt ansvarig

Zakaria Assekour

Studiesocialt ansvarig

Moa Clasberg

Utbildningsbevakningsansvarig

Last updated