Fullmäktige

Fullmäktige är Göta studentkårs högst beslutande organ

Där sätts ramar för Göta studentkårs verksamhet, budget och andra övergripande frågor. Fullmäktige har även som uppgift att välja studentkårens heltidare, kårstyrelse och sektionsstyrelser.

Ledamöterna i fullmäktige väljs en gång per år och vem som helst får lov att kandidera, enda kravet är att du är medlem i Göta studentkår. Kårvalet hålls på vårterminen.

Möten

Fullmäktige har möten mellan 2-4 gånger per termin och där diskuteras strategiska frågor som rör hela Göta studentkår. Dessa möten sammankallas av Kårordförande.

Vad som diskuteras på mötena bestäms delvis av kårstyrelsen, som kan skicka propositioner (förslag) och delvis av medlemmar som kan skicka in motioner. Därtill finns ett antal fasta punkter som vid bestämda möten (exempelvis ansvarsfrihet för avgående kårstyrelse under fullmäktigemöte 3).

Konstituerande möte

Det första mötet som ett nyvalt fullmäktige håller kallas för konstituerande möte. Vid det mötet beslutas bland annat om arbetsordning, verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår. Dessutom väljs kårens heltidsarvoderade och sektionsstyrelseledamöter inför kommande verksamhetsår.

Last updated