Föreningsregler

Regler för Göta studentkårs föreningar

Att vara en förening i Göta studentkår innebär att man är en del av kårens organisation och att man därför även representerar kåren i sin verksamhet. Att vara en del av organisationen innebär att föreningen har vissa rättigheter och skyldigheter, som skiljer sig åt beroende på vilken typ av förening det är. Detta gäller även för vilken typ av hjälp och stöd föreningen kan få. Allt detta regleras i Regler för Göta studentkårs föreningar, och för att hitta vad som gäller för respektive förening kan du läsa på de olika föreningarnas flikar i vänsterspalten.

Övergripande regler och policys för alla i Göta studentkår

För föreningarna finns det även en del andra regler och policys att följa, vilka är övergripande för alla som är verksamma i Göta studentkår. Dessa verkar som ett stöd i föreningens verksamhet, så att föreningen vet hur man ska agera i olika situationer eller i olika delar av verksamheten. Nedan följer en lista på dessa:

  • Värdegrunden - Göta studentkårs värdegrund är våra gemensamma och mest grundläggande värderingar, vilka enar alla medlemmar och föreningar. Personer och organisationer som inte erkänner dessa värderingar kan inte tillhöra eller samarbeta med Göta studentkår

  • Åsiktsdokumentet - För de föreningar som bedriver utbildningsbevakning är det viktigt att veta vad Göta studentkårs gemensamma åsikter är.

  • Insparkspolicyn och fadderkontraktet - Många föreningar arrangerar inspark, vilket betyder att man måste förhålla sig till insparkspolicyn och fadderkontraktet.

  • Alkohol- och drogpolicyn - Ibland arrangerar föreningar evenemang där alkohol kan vara inblandat. För dessa gäller det att hålla koll på och följa alkohol- och drogpolicyn.

  • Policy för hantering av personuppgifter - All behandling av personuppgifter måste uppfylla de grundläggande principer som anges i dataskyddsförordningen (GDPR). Detta dokument ger alla i organisationen vägledning för hur vi behandlar personuppgifter på rätt sätt.

  • Likabehandlingspolicy - Göta studentkårs värdegrund vilar på alla människors lika värde och bör därför verka för detta, och denna policy går igenom hur Göta gör detta.

  • Policy för samarbeten och externa relationer - Syftet med denna policy är att förse Göta studentkår och förningarna med rätt verktyg för att kunna ta beslut om samarbeten och förtydliga vilken sorts samarbete det rör sig om. Policyn är väldigt användbar för föreningarna om man vill veta mer vad man ska tänka på när man upprättar samarbeten, externa relationer och skriver avtal.

  • Ekopolicy - Göta studentkår värnar om miljön och studenternas framtid. Därför finns ekopolicyn som vägledning i hur hela Götas organisation ska arbeta med detta i den dagliga verksamheten.

Last updated