Valordning

Valordningen reglerar hur kårvalet ska gå till och fungerar som komplement till det som står i Göta studentkårs stadga (kapitel 4).

Valordningen berättar hur kandidatur, röstning, rösträkning samt mandatfördelning och fungerar som en arbetsordning för Göta studentkårs valnämnd.

Last updated