Ledamot i en kommitté eller utskott

Att engagera sig i en kommitté eller ett utskott kan vara väldigt olika beroende på vad kommittén/utskottet har för syfte. Och det är alltid viktigt att avgående ledamöter lämnar över till nya, eller att ansvariga heltidare introducerar nya ledamöter om de avgående har slutat. Men här finns lite matnyttig information som gäller oavsett vilken kommitté eller utskott du engagerar dig i.

  • Kommitté = grupp utsedd av kårstyrelsen, läs mer här.

  • Utskott = grupp utsedd av en sektionsstyrelse, läs mer här.

Götas struktur

Som ledamot i en kommitté eller ett utskott har man troligen mest fokus på vad ens egna kommitté eller utskott håller på med. Men vi tycker det är bra att läsa den här artikeln och kanske även andra artiklar under samma huvudrubrik om du är nyfiken på att förstå mer om hur Göta studentkår fungerar.

Styrdokument

I en organisation som består av medlemmar så finns det alltid anledning att ha vissa överenskommelser om hur organisationen vill vara, ska bete sig mot varandra, och hur arbetet ska genomföras. Det formuleras ofta i det som kallas styrdokument. Nedan redogör vi för de dokument som vi tycker är viktigast för dig i din roll som ledamot i en kommitté eller utskott. Men det finns sedan ett antal dokument till som du exempelvis kan hitta på vår hemsida.

Stadgan

En av de saker som definierar en ideell förening är att medlemmarna har antagit stadgar. Stadgar kan beskrivas som föreningens regler. I stadgan regleras många olika delar och du kan läsa hela stadgan här. Men de kapitel som är viktigast att du känner till är:

  • Kap. 1 Allmänt

  • Kap. 2 Medlemskap

  • Kap. 8 Kommittéer och utskott

  • Kap. 14 Styrdokument

Kommer mer info här

Andra relevanta styrdokument

Sedan finns det troligen en arbetsordning för just din kommitté eller utskott. Men då dessa kan vara många, väljer vi att inte länka här just nu. Men kollar med kårordförande eller sektionsordförande så vet de säkert vilket dokument som gäller just dig.

Mötesstruktur

Som ledamot i en kommitté eller utskott så finns det såklart anledning att delta i möten. Men generellt har vi inget formkrav på kommittéers och utskotts möten. Men om ni vill ha lite formalia så har vi samlat lite övergripande information om möten och mötesteknik inom Göta studentkår här.

Lokalbokningar

Om din kommitté eller ditt utskott vill boka lokaler så är det bra att läsa igenom den information som finns i artikeln om Lokalbokningar.

Ekonomihantering

Som ledamot i en kommitté eller utskott så har du kanske inte så ofta någon direkt kontakt med Göta studentkårs ekonomihantering. Men om du är med i en kommitté eller utskott som har en egen budget kan det vara bra att känna till en del om Göta studentkårs ekonomihantering.

Läs gärna följande artiklar:

Visuell identitet och kommunikation

För sig som sitter i en kommitté eller ett utskott kan det vara bra att läsa artiklarna om:

Last updated