Studentpolitiska rådet

Bakgrund

Verksamhetsåret 2022/23 startade Göta studentkår Studentpolitiska rådet eftersom Göta studentkår, som Sveriges näst största studentkår, behöver vara aktiva i studentpolitiskt påverkansarbete. Organisationen såg därför ett behov av att skapa ett naturligt forum för att arbeta med studentpolitiska frågor.

Vad är studentpolitiska rådet?

Studentpolitiska rådet är en sammansättning inom Göta studentkår. Kårstyrelsen har även möjlighet att tillsätta sektionsstyrelseledamöter i gruppen vid visat intresse. Rådet arbetar beredande i form av omvärldsbevakning samt med att samla in studenters åsikter via, bland annat, enkätundersökningar. Studentpolitiska rådet arbetar även mer operativt genom att driva medlemmarnas insamlade åsikter i relevanta forum samt genom ställningstaganden i form av debattartiklar och inlägg.

Studentpolitiska rådet arbetar även med att hålla relevanta styrdokument uppdaterade. Ett exempel på ett sådant styrdokument är Göta studentkårs åsiktsdokument. Studentpolitiska rådet föreslår uppdateringar av styrdokument baserat på medlemmarnas åsikter.

Last updated